Kto może się starać o dotacje z PUP?

kryteria PUP

Zgodnie z rozporządzeniem, aby móc ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy na otwarcie firmy – należy, spełnić następujące kryteria:

a) być osobą zarejestrowaną w PUP

b) nie prowadzić działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy (w przypadku prowadzenia w przeszłości działalności gospodarczej uruchomionej w oparciu o dotacje – od jej zamknięcia musi minąć 5 lat)

Niektóre Urzędy Pracy wprowadzają jednak dodatkowe kryteria, które mogą obowiązywać przy danym naborze. Bywa, iż dotacje są kierowane do:

  • określonej grupy wiekowej, przy czym wyróżnia się tu zwykle grupę osób do 30 roku życia, lub po 50 roku życia
  • wyłącznie do kobiet
  • do osób długotrwale bezrobotnych (ponad 12 miesięcy)
  • osób o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie)
  • osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Wszystkie dodatkowe kryteria są publikowane na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Pracy (zwykle w zakładce z aktualnościami). Takie dodatkowe kryteria pojawiają się najczęściej w przypadku dotacji współfinansowanych ze środków EU. Z uwagi na epidemię COVID-19 większość krajowych środków została wykorzystana w ramach tarczy antykryzysowej. Tym samym można się spodziewać, iż w roku 2020 takie dodatkowe kryteria będę się pojawiać stosunkowo często.

Wskazane w tym artykule kryteria umożliwiające złożenie wniosku / biznes planu o dofinansowanie – to jedno. Odrębną kwestią pozostaje możliwość otworzenia firmy o określonym profilu, gdyż nie każdy rodzaj działalności jest dozwolony. Więcej na ten ten temat dowiesz się klikając w link poniżej.

Czytaj dalej: