Warunki umowy zawieranej z PUP

Główne warunki umowy zawieranej pomiędzy osobą bezrobotną, a Urzędem Pracy w zakresie dofinansowania podjęcia działalności to:

  • zarejestrowanie firmy zgodnej z opisaną we wniosku (dotyczy to adresu prowadzenia działalności, wskazanych nr PKD, wybranej formy prawnej, rejestracja lub brak rejestracji do VAT)
  • wydatkowanie kwoty dotacji zgodnie z planem przedstawionym we wniosku / biznes planie. Dotyczy to jedynie zakupów realizowanych ze środków dotacji. Urząd Pracy nie weryfikuje ewentualnych wydatków przeprowadzonych ze środków własnych.
  • prowadzenie działalności w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy (oznacza to, iż działalności nie można również czasowo zawiesić)
    nie podejmowanie innego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy
  • brak zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
  • posiadanie wszystkich środków trwałych, które zostały zakupione z dotacji przez okres 12 miesięcy (rzecz jasna ten zapis nie dotyczy środków obrotowych tj. towar handlowego i materiałów do produkcji)

W przypadku niedopełnienia wskazanych wyżej warunków umowy, Urząd Pracy będzie domagał się zwrotu dotacji. Jeżeli po otrzymaniu takiego wezwania dotacja nie zostanie zwrócona – uruchomione zostaje ustanowione wcześniej zabezpieczenie.

Czytaj dalej: