Przedstawienie motywacji i celu

W większości wniosków o dotacje przewidziano pole na wskazanie posiadanej motywacji do otwarcia działalności i/lub ogólnego celu takiego przedsięwzięcia. Nawet jeżeli nie odpowiada temu żadna konkretna rubryka – dobrze jest dodać kilka zdań na ten temat do podsumowania, lub przy opisie własnych kwalifikacji.

W zakresie motywacji bądźmy szczerzy. Zwykle do uruchomienia firmy skłania nas niezależność, możliwość uzyskania dochodów na które nie moglibyśmy liczyć pracując na etacie, ambicja, chęć zajmowania się tym co nas naprawdę interesuje, nielimitowany czas pracy, czy konieczność zmiany swojego rytmu życia np. z uwagi na narodziny dziecka. Motywować może nas również obiecująca sytuacja na rynku – okazja którą dostrzegamy i chcemy wykorzystać.

Co się tyczy celów działalności, to powinny być one przedstawione w sposób raczej konkretny i „przyziemny”. Oczywiście dobrze jest wskazać jakieś cele ogólne wykraczające poza samą chęć wzbogacenia. W przypadku np. kawiarni takim celem może być np. podniesienie komfortu osób starszych w lokalnej społeczności, przez wprowadzenie udogodnień dla seniorów i wprowadzenie dodatkowych rabatów uzależnionych od wieku. Należy jednak pamiętać, iż uruchamiając działalność gospodarczą w oparciu o dofinansowanie z PUP zwykle działamy w dość ograniczonej skali i wyznaczenie celu globalnego może nie brzmieć zbyt wiarygodnie dla osób oceniających twoje dokumenty. Od momentu uruchomienia mikroprzedsiębiorstwa do zmiany świata droga bardzo daleka. Jeżeli planujesz uruchomić np. małą firmę remontową – w zupełności wystarczy jeżeli jako cel działalności określisz uzyskanie zysku netto na poziomie 50 000,00 PLN w pierwszym roku działalności,  stworzenie rozpoznawalnej lokalnie marki, oraz dwukrotny wzrost zdolności wytwórczych itp.

Poniższy wykres przedstawia wyniki ankiety, przeprowadzonej przez firmę Tex Care na grupie 1018 osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie motywacji zakładania działalności gospodarczej:

Czytaj dalej: