Prognoza finansowa – przychody

Jednym z ostatnich elementów naszego wniosku o dotacje, jest prognoza finansowa, określana często jako rachunek zysków i strat, lub jako kalkulacja przychodów i kosztów prowadzenia działalności. Zwykle ma ona postać tabeli i obejmuje okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy.

W pierwszej części tabeli określamy możliwe do uzyskania przychody, a w drugiej – koszty.  Należy pamiętać, iż bez względu na to, czy nasza firma jest płatnikiem podatku VAT, czy też nie – przychody w ramach prognozy finansowej określamy zawsze z pominięciem podatku VAT. W tabeli nie uwzględnia się też otrzymanej dotacji.

Prognoza przychodu powinna się w sposób bezpośredni wiązać z przedstawionym wcześniej cennikiem i planem marketingowym. Chodzi o to, by wskazany przychód był wiarygodny względem zdolności wytwórczych firmy i jej możliwości pozyskania klienta. Należy pamiętać, iż każda działalność wymaga nieco innego podejścia i nie ma jednej złotej metody określenia przychodu dla każdej działalności. Wykonując tą cześć biznes planu powinniśmy umieścić opis, wyjaśniający jak zostały wykonane nasze obliczenia oraz na jakich założeniach się opierały. Takie założenia powinny być racjonalne. Deklaracja wykorzystania zdolności produkcyjnych na poziomie przekraczającym 90% będzie świadczyć o optymizmie przedsiębiorcy, lecz w większości przypadków jest to założenie zbyt optymistyczne.

Prognozy przychodów na przykładzie zakładu wulkanizacyjnego: 

W ramach działalności będę wykonywał prace wulkanizacyjne w trybie 40 roboczogodzin tygodniowo (180 roboczogodzin w miesiącu). Zakładam, iż średnie obciążenie zleceniami wyniesie średnio 42% zdolności realizacyjnych.

Obciążenie zleceniami w poszczególnych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej Średnia
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 42%
30% 30% 70% 70% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 90% 30%

Biorąc pod uwagę średnią przychód dla roboczogodziny pracy, która zgodnie z przedstawioną wcześniej w ujęciu tabelarycznym ofertą wyniesie: 120,00 zł, szacunkowe przychody z tytułu wykonywanych usług wyniosą: (180 x 42%) x 120,00 zł = 9 072,00 zł/miesiąc, co daje roczne wpływy na poziomie 108 864,00 zł/rok.

W przypadku działalności handlowej należy się skupić na możliwościach pozyskania klienta, gdyż czas samej transakcji nie stanowi tu istotnej zmiennej. W przypadku małego osiedlowego sklepu, można przyjrzeć się podobnej placówce zlokalizowanej w innym miejscu. Ważne, aby lokalizacja sklepu wybranego do porównania cechowała się podobną atrakcyjnością (jeżeli np. planujemy otworzyć mały osiedlowy warzywniak, określając obroty sklepu nie powinniśmy sugerować się sprzedażą ekskluzywnego warzywniaka zlokalizowanego w galerii handlowej). Tym sposobem możemy oszacować liczbę transakcji. Do obliczenia przychodu potrzebujemy jeszcze drugiej zmiennej, którą jest średni koszyk zamówień, a więc średnia wartość towarów, które klient kupuje podczas wizyty w sklepie.  W tym względzie możemy podejrzeć jakie produkty znajdują się w koszyku kilku klientów kupujących w tym sklepie. Są to dane szacunkowe, nie musimy więc liczyć tego zbyt dokładnie.

Zupełnie innego podejścia wymaga sklep internetowy. W tym przypadku liczbę transakcji określamy głównie w oparciu o liczbę odwiedzin sklepu ściśle związaną z planem marketingowym i przewidywaną konwersję. Jako typową wartość koszyka zamówień w sklepie internetowym możemy po prostu przyjąć średnią wartość typowego produktu, chyba, że prowadzimy sprzedaż towarów niskiej wartość np. akcesoria papiernicze lub krawieckie. W takich przypadkach typowy koszyk zamówień może obejmować wartość kilku produktów (raczej nikt nie zakupi pojedynczego długopisu lub guzika przez internet, gdyż było by to dla niego nieopłacalne z uwagi na koszt przesyłki).

Czytaj dalej: