Plan inwestycyjny

Kluczowym elementem, z punktu widzenia rozliczenia dofinansowania, jest plan inwestycyjny. W obrębie wniosku o dotacje z Urzędu Pracy, zwykle jest on określany jako „kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności„, lub „planowane koszty podjęcia działalności gospodarczej”. Zwykle ma on postać tabeli i wyszczególniamy tam wszystkie koszty związane z podjęciem działalności, a więc wydatki finansowane z dotacji, środków własnych, oraz ewentualnych kredytów, chyba, że instrukcja we wniosku nakazuje nam ograniczyć się jedynie do wydatków ze środków dotacji.

Należy pamiętać, iż plan wydatków musi być zgodny z wytycznymi danego PUP w zakresie rozdysponowania środków dotacji. Lista wydatków powinna być możliwie precyzyjna, tj. powinniśmy wskazywać konkretne przedmioty i unikać sformułowań ogólnych. Jeżeli np. chcielibyśmy zakupić meble biurowe – powinniśmy wskazać jakie konkretnie będą to meble biurowe. Jeżeli chcielibyśmy zakupić towar – powinniśmy doprecyzować jaki to będzie towar i w jakiej ilości.

Przykład:

rodzaj wydatku termin zakupu całkowita wartość zakupu źródło finansowania w tym udział środków dotacji
biurko Executive 1-10.II.2019 r. 350,00 zł dotacja 350,00 zł
towar handlowy – koszulka męska z nadrukiem 20 szt. 1-10.II.2019 r. 300,00 zł dotacja i środki własne 200,00 zł
ulotki reklamowe A4, dwustronne, kolor, 1000 szt. 1-10.II.2019 r. 150,00 zł środki własne 0,00 zł

Należy pamiętać, iż wszystkie podane kwoty muszą być kwotami brutto, bez względu na to, czy jesteśmy płatnikiem VAT, czy podatnikiem korzystającym z podmiotowego zwolnienia z VAT. Suma wszystkich wydatków z dotacji musi się dokładnie zgadzać z kwotą dotacji o którą wnioskujemy. Przedstawione wydatki muszą być też spójne z całością biznes planu. Jeżeli np. w planie reklamowym wskazaliśmy szyld reklamowy, stworzenie strony internetowej itp. – to takie wydatki powinny również pojawić się w kalkulacji kosztów podjęcia działalności.

Oczywiście zdarza się, iż ceny poszczególnych usług, lub produktów ulegają zmianie i po rozpatrzeniu wniosku nie jesteśmy w stanie wykonać danego wydatku dokładnie w tej cenie w jakiej był planowany. Jest to powszechna sytuacja i możemy tu liczyć na wyrozumiałość urzędników. Zakupy w cenach +/-  10% w stosunku do cen podanych w planie inwestycyjnym, nie stanowią problemu o ile nie łamią one innych wytycznych PUP. Jeżeli np. regulamin dotacji stanowi, że na zakup towaru można przeznaczyć maksymalnie 50% dofinansowania, a cena przedmiotów wzrosła, to bezwzględnie musimy się zmieścić w tych 50% (kupując mniejszą ilość towaru, lub dokładając środki własne).

Dokonując zakupów ze środków dotacji, możemy wydać pieniądze tylko na to co zostało wyszczególnione w kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności. Jeżeli chcielibyśmy wprowadzić większe zmiany (dodać lub usunąć coś z listy) – wymagana jest uprzednia zgoda ze strony Urzędu Pracy.

W planie inwestycyjnym uwzględnia się tylko te wydatki, które finansujemy w oparciu o zgromadzone środki finansowe. Pomijamy tu wszystkie wydatki, które będziemy pokrywać w oparciu o zysk uzyskany w ramach tej działalności. Np. w przypadku sklepu stacjonarnego, rozsądnie będzie wpisać koszt najmu lokalu w 1 miesiącu działalności, gdyż lokal musimy wynająć by móc prowadzić sprzedaż. Możemy jednak założyć, iż w kolejnych miesiącach wydatek będzie pokrywany w ramach uzyskanego zysku. Z tego względu dobrze umieścić w tabeli pozycję: środki na utrzymanie płynności finansowej w 1 miesiącu działalności – gdzie można łącznie uwzględnić wszystkie tego typu wydatki. Ta pozycja nie może być jednak finansowana w oparciu o kwotę dotacji . Wyjątek może stanowić koszt najmu lokalu – nieliczne Urzędy Pracy pozwalają bowiem przeznaczyć cześć dofinansowania na wynajem w 1 miesiącu prowadzenia firmy.

W obrębie biznes planu powinno się znaleźć zwięzłe uzasadnienie planowanych z dotacji wydatków. Chodzi o to aby uzasadnić konieczność zakupu danego przedmiotu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których planujemy zakup specjalistycznego sprzętu, którego zastosowanie może być dla osoby oceniającej wniosek niezrozumiałe. Zakup wiertarki w przypadku firmy remontowo-budowlanej można skwitować określeniem – „narzędzie niezbędne do wykonywania usług budowlanych„. Jeżeli jednak chcemy np. uruchomić biuro nieruchomości i kupić z dotacji drona wyposażonego w kamerę HD – należało by wyjaśnić, iż „będzie on wykorzystywany do wykonywania zdjęć i materiałów filmowych, celem uatrakcyjnienia prezentacji większych posesji dzięki dodatkowym ujęciom z powietrza„.

Czytaj dalej: