Kwota dotacji z Urzędu Pracy

PUPKwota dotacji z Urzędu Pracy wynosi maksymalnie 600% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (zgodnie z kwartalnym obwieszczeniem GUS). W chwili obecnej (10.06.2020 r.) jest to  31.988,82 zł. Należy jednak pamiętać, iż każdy Urząd Pracy może dowolnie obniżyć wartość dotacji, gdyż wskazane w rozporządzeniu 600% dotyczy jedynie kwoty maksymalnej. Praktyka jest taka, iż większość Urzędów Pracy ustala wartość pojedynczej dotacji na kwotę mieszczącą się w przedziale 16 000,00 zł do 30 000,00 zł.

GUS publikuje informacje o średnich wynagrodzeniach w poprzednim kwartale, w przeciągu 2-3 tygodni. Wartość średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw można sprawdzić tutaj: Obwieszczenia GUS (zakładka: Przeciętne wynagrodzenie). Informacje o tym jak należy wydać pieniądze pochodzące z dofinansowania, znajdą Państwo tutaj: Wydawanie dotacji z PUP

Czytaj dalej: