Jaką firmę mogę uruchomić?

rodzaje działalności dopuszczane przez PUPDopuszczalna forma prawna dla działalności gospodarczej otwieranej w oparciu o dotacje z PUP, to: pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka prawa handlowego, spółka jawna, spółka komandytowa itp. – nie są dopuszczalne. Zdarza się, że niektóre Urzędy Pracy dopuszczają spółkę cywilną (są to jednak unikalne przypadki).

Co się tyczy profilu działalności, to zgodnie z rozporządzeniem, dotacji nie można przeznaczyć na:

  • działalność rolniczą w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych
  • w sektorze rybołówstwa i akwakultury
  • zakup pojazdów w przypadku działalności w postaci drogowego transportu towarów – PKD 49.41.Z (wykluczenie nie obejmuje działalności kurierskiej, której odpowiadają PKD 53.10.Z, 53.20.Z)

Ponadto, każdy Urząd Pracy we własnym zakresie wyklucza pewne profile działalności. Poniżej przedstawiam listę tych najczęściej spotykanych:

  • działalność sezonowa (dotyczy to skrajnych przypadków, gdy ze względów zewnętrznych firmę można prowadzić tylko przez określony czas w roku, np. usługi w zakresie zbiórki owoców)
  • handel akwizycyjny
  • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (bez stałej lokalizacji)
  • działalność o profilu identycznym jak działalność współmałżonka
  • działalność paramedyczna
  • salony gier hazardowych
  • agencje towarzyskie
  • usługi ezoteryczne

W niektórych rzadkich przypadkach, Urzędy Pracy wprowadzają bardzo osobliwe wykluczenia, które trudno racjonalnie uzasadnić. Dla przykładu – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie nie przyznaje dotacji na działalność taksówkarską, PUP Gdańsk wyklucza agroturystykę, a Urząd Pracy w Poznaniu nie udziela wsparcia dla lombardów, punktów kasowych, oraz biur kredytowych. Innymi słowy – każdy PUP wprowadza swoje własne szczegółowe zasady udzielania dotacji. Zwykle listę wykluczeń można znaleźć  na stronie internetowej danego Urzędu Pracy.

Prócz wykluczeń związanych z profilem działalności, istnieją również wykluczenia związane wydatkowaniem same dotacji, o których można poczytać tutaj: Na co można wydać dotacje z PUP?

Czytaj dalej: