Formularz informacji o pomocy de minimis

Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje na otwarcie działalności, jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Poniżej przedstawiam instrukcję jego wypełniania.

Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

A – Wpisujemy nr NIP. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy „nie posiadam”

B – Wpisujemy imię i nazwisko

C – Wpisujemy adres zameldowania

D – Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania. Pełną listę identyfikatorów gmin można znaleźć tutaj: Wykaz identyfikatorów gmin

E – Wpisujemy cztery pierwsze cyfry z wybranego PKD, który zostanie wskazany jako główny PKD podczas rejestracji firmy

F – Wpisujemy przewidywaną datę uruchomienia firmy, a więc datę w przyszłości (najlepiej dodać ok. 6 tygodni licząc od daty złożenia wniosku)

G – Wpisujemy imię i nazwisko

H – Podajemy nr telefonu

I – Można wpisać przyszły właściciel lub właścicielka

J – Data i podpisCzytaj dalej: