Biznes plan warsztatu samochodowego

Biznes plan  – wzór pod dotacje z PUP dla warsztatu samochodowego, wykonany wedle kryteriów Urzędu Pracy w Kłodzku. Objętość dokumentu: 19 stron. Ten biznes plan doprowadził do uzyskania dofinansowania przez osobę bezrobotną. Dokument udostępniamy w formacie PDF. Poniżej przedstawiamy spis treści, oraz fragment opracowania.

biznes plan warsztatu

Spis treści:

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

II. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

 • Rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
 • Symbol podklasy rodzaju działalności określonej zgodnie z PKD 2007
 • Krótki opis planowanej działalności gospodarcze
 • Opis lokalu na dzień złożenia wniosku
 • Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania

 •  Specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
 • Działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej:

a) uzyskanie niezbędnych pozwoleń:

b) odbycie szkoleń w zakresie działalności, którą zamierza Pan/i rozpocząć

c) inne zdobyte kwalifikacje

III. ZABEZPIECZENIA

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

BIZNES PLAN ORAZ PRZEWIDYWANY EFEKT EKONOMICZNY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – załącznik nr 1

 1. Wprowadzenie
 2. Informacje o wnioskodawcy
 3. Opis zamierzeń związanych z planowanym przedsięwzięciem
 4. Lokalizacja działalności i obszar działania
 5. Forma własności firmy
 6. Strategia działania
 7. Szanse i zagrożenia
 8. Analiza finansowa – część opisowa
 9. Reklama i polityka cenowa
 10. Podsumowanie