Biznes plan sklepu internetowego

Wzór biznes planu dla sklepu internetowego. Dokument został przygotowany w lutym 2018 roku pod Urząd Pracy w Gdyni. Objętość dokumentu: 27 stron. Wzór udostępniamy w formacie PDF. Poniżej przedstawiamy spis treści, oraz fragment biznes planu.

Spis treści:

– Kwota wnioskowanych środków
– Typ działalności
– PKD
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
(w tym przebieg pracy zawodowej oraz posiadane kwalifikacje przydatne do prowadzenia planowanej działalności (prosimy o załączenie dokumentów)
II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Opis podejmowanej działalności (przedmiot działalności, pomysł, innowacyjność, realność powodzenia planowanego przedsięwzięcia)
2. Forma prowadzenia działalności
3. Lokalizacja prowadzenia planowanej działalności – opis lokalu, w którym będzie prowadzony sklep internetowy
4. Charakterystyka potencjalnych klientów
5. Perspektywy rozwoju planowanej działalności
6. Stan przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej (działania podjęte oraz rzeczy posiadane, pomocne przy prowadzeniu planowanej działalności gospodarczej)
7. Zasięg rynku (wieś, miasto, region, kraj, rynki zagraniczne)
8. Reklama (strategia, rodzaje reklamy, koszty, prognozowana skuteczność itp.)
9. Rozeznanie sytuacji na planowanym rynku prowadzenia działalności, opis konkurencji (w tym analiza SWOT wraz z wnioskami)
10. Zobowiązania finansowe
11. Poręczenia
12. Kwestia refundacji pomocy prawnej

Załącznik nr 1 – KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
Załącznik nr 2 – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW DO PONIESIENIA
W RAMACH DOFINANSOWANIA
Załącznik nr 3 – CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA (biznes plan za okres 12 m-cy prowadzenia działalności wg cen w chwili składania wniosku)
Załącznik nr 8 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis