Biznes plan sklepu internetowego

Wzór biznes planu dla sklepu internetowego. Dokument został przygotowany w lutym 2018 roku pod Urząd Pracy w Gdyni. Objętość dokumentu: 27 stron. Wzór udostępniamy w formacie PDF. Poniżej przedstawiamy spis treści, oraz fragment biznes planu.

Spis treści:

1. Wniosek
– Informacje o wnioskodawcy
– Opis projektowanego przedsięwzięcia
– Sposób zabezpieczenia dofinansowania


2. Biznes plan
– Wykształcenie związane z planowaną działalnością
– Doświadczenie zawodowe
– Inne kwalifikacje i umiejętności
– Opis produktu/usługi
– Charakterystyka rynku
– Konkurencja na rynku
– Dystrybucja i promocja
– Cena, prognoza sprzedaży, przychody
– Analiza finansowa
– Opis planowanych inwestycji
– Zdolności wytwórcze
3. Formularz o pomocy de minimis