Biznes plan firmy budowlanej

Wzór wniosku i biznes planu dla firmy remontowo-budowlanej, wykonany przez Nas w roku 2018 i złożony do Urzędu Pracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Objętość: 33 str. Dokument skutkował przyznaniem dofinansowania osobie bezrobotnej. Dokument udostępniamy w formacie PDF. Poniżej przedstawiamy spis treści biznes planu, oraz poglądowy fragment opracowania.

Spis treści:

1. Wniosek i biznes plan
– Informacja o wnioskodawcy
– Uzasadnienie celu przedsięwzięcia
– Plany rozwoju działalności gospodarczej
– Opis działalności głównej
– Planowany termin uruchomienia firmy
– Charakterystyka branży
– Główne grupy klientów
– Uzasadnienie popytu wśród klientów
– Sposoby pozyskania klienta
– Metody utrzymania klientów
– Lokalizacja działalności (adres)
– Powierzchnia / stan techniczny lokalu
– Wymogi prawne względem lokalu
– Plusy i minusy lokalizacji
– Sposób zarządzania przedsiębiorstwem
– Zatrudnienie pracowników
– Dostawcy
– Stan przygotowań do rozpoczęcia działalności

2. Załącznik – harmonogram działań organizacyjnych

3. Załącznik – analiza SWOT

4. Załącznik – kalkulacja zysków i strat

5. Załącznik – kalkulacja wydatków inwestycyjnych