Biznes plan firmy budowlanej

Wzór wniosku i biznes planu dla firmy remontowo-budowlanej, wykonany przez nas w roku 2020 i złożony do Urzędu Pracy Powiatu w Olsztynie. Objętość: 21 str. Dokument skutkował przyznaniem dofinansowania osobie bezrobotnej. Dokument udostępniamy w formacie PDF. Poniżej przedstawiamy spis treści biznes planu, oraz poglądowy fragment opracowania.

Spis treści:

1 – 14. Dane wnioskodawcy

 1. Rodzaj działalności, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
 2. Rodzaj i zakres planowej działalności gospodarczej i uzasadnienie podjęcia planowanej działalności
 3. Informacje dotyczące lokalu, w którym będzie zarejestrowana lub prowadzona działalność gospodarcza
 4. Informacje o działalności prowadzonej w przeszłości
 5. Posiadane kwalifikacje
 6. Działania podjęte na rzecz planowanej działalności
 • posiadane środki techniczne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej (maszyny, urządzenia, środki transportu, itp.)
 • działania w zakresie zaawansowania prac w dostosowaniu lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej
 • inne (uzyskane pozwolenia, licencje, koncesje o ile planowana działalność wymaga uzyskania stosownych pozwoleń)
 1. Plan marketingowy:
 • Opis produktu/usług
 • Główni, potencjalni odbiorcy produktu lub usług
 • Kontakty handlowe, charakterystyka dostawców
 • Charakterystyka konkurencji
 • Planowane sposoby wejścia na rynek, forma reklamy, promocji
 • Zatrudnienie
 1. Plan finansowy działalności
 • Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 • Szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanych środków
 1. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej + cennik
 2. Analiza ryzyka i proponowane działania zaradcze (mocne i słabe strony planowanego przedsięwzięcia)
 • SWOT
 • Ocena konkurencyjności
 • Zjawisko sezonowości