Biznes plan biura rachunkowego

Gotowy biznes plan biura rachunkowego pod dofinansowanie z PUP, wykonany wedle wytycznych Urzędu Pracy m.st. Warszawa. Dokumenty zawierają pełny wniosek, oraz załączniki 1-4. Objętość wzoru: 30 stron. Ten biznes plan skutkował przyznaniem dofinansowania osobie bezrobotnej. Wzór udostępniamy w formacie PDF. Poniżej przedstawiamy spis treści, oraz fragment biznes planu.

Spis treści biznes planu:

1. Informacja o wnioskodawcy
– Przebieg pracy zawodowej, dane osobowe, sposób rozwiązania ostatniej umowy o pracę, zobowiązania finansowe itp.)

2. Opis projektowanego przedsięwzięcia
– Uzasadnienie potrzeby realizacji i celu planowanego przedsięwzięcia
– Motywacja, przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa
– Plany rozwoju firmy
– Opis działalności głównej i pobocznej
– Źródło pomysłu
– Uzasadnienie wyboru planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzenia i utrzymania się na rynku
– Termin uruchomienia firmy
– Uprawnienia, koncesje, licencje
– Opis branży
– Opis konkurencji na 3 przykładach
– Różnice pomiędzy konkurencją a planowaną firmą

3. Klient planowanego przedsięwzięcia
– Główne grupy klientów
– Charakterystyka potencjalnych klientów
– Uzasadnienie popytu w głównych grupach klientów
– Sposoby pozyskania klienta
– Metody utrzymania klientów

4. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
Status prawny lokalu, stan techniczny, adres, plusy i minusy lokalizacji

5. Sposób niezarządzania działalnością
– Zarządzanie firmą
– Zatrudnienie
– Dostawcy
– Potrzeba współpracy z firmami zewnętrznymi

Załącznik nr 1: Działania organizacyjne
Załącznik nr 2: Analiza SWOT
Załącznik nr 3: Kalkulacja miesięcznych wpływów i wydatków
Załącznik nr 4: Kalkulacja wydatków inwestycyjnych