Kto może się starać o dotacje z PUP?

kryteria PUP

Zgodnie z rozporządzeniem, aby móc ubiegać się o dotacje na otwarcie firmy z Powiatowego Urzędu Pracy, należy spełnić następujące kryteria:

a) być osobą zarejestrowaną w PUP

b) nie prowadzić działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy (w przypadku prowadzenia w przeszłości działalności gospodarczej uruchomionej w oparciu o dotacje – od jej zamknięcia musi minąć 5 lat)

Niektóre Urzędy Pracy wprowadzają jednak dodatkowe kryteria, które mogą obowiązywać przy danym naborze. Bywa, iż dotacje są kierowane do:

  • określonej grupy wiekowej, przy czym wyróżnia się tu zwykle grupę osób do 30 roku życia, lub po 50 roku życia
  • osób bezrobotnych posiadających określony profil pomocy (taki profil ustala się przez wypełnienie ankiety zaraz po rejestracji w PUP. Profilowanie polega na przypisaniu osoby bezrobotnej do jednej z trzech grup. W pierwszej znajdują się ci, którzy stosunkowo łatwo mogą znaleźć zatrudnienie, w drugiej – gdzie trzeba im nieznacznie pomóc. Trzeci profil przeznaczony jest dla osób, którym formalnie najtrudniej wrócić na rynek pracy. Są niezaradni, po przejściach, z nałogami, bez kwalifikacji, od lat bez stałego zajęcia)
  • wyłącznie do kobiet
  • do osób długotrwale bezrobotnych (ponad 12 miesięcy)
  • osób o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie)
  • osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Wszystkie dodatkowe kryteria są publikowane na stronach internetowych Urzędów Pracy, zazwyczaj w zakładce poświęconej aktualnością. Należy jednak pamiętać, iż kryteria umożliwiające złożenie wniosku / biznes planu o dofinansowanie to jedno. Odrębną kwestią pozostaje możliwość otworzenia firmy o określonym profilu, gdyż nie każdy rodzaj działalności jest dozwolony.

Czytaj dalej: