Na co można wydać pieniądze?

Wszystkie wydatki z dotacji PUP, należy dokonywać w kwocie brutto. Oznacza to, iż cena każdego przedmiotu w rozliczeniu  musi zawierać podatek VAT, chyba że sprzedający jest płatnikiem zwolnionym z VAT. Co się tyczy ogólnych zasad wydatkowania dofinansowania, to z dotacji można finansować wydatki o charakterze inwestycyjnym, a więc przede wszystkim zakup sprzętu, urządzeń, wyposażenia – niezbędnego z punktu widzenia profilu firmy.

Przykład

a) Jeżeli ktoś chciałby uruchomić biuro rachunkowe, to np. zakup ekspresu do kawy dla klientów – w większości przypadków nie zostanie potraktowany jako przedmiot niezbędny do prowadzenia firmy. 

b) Jeżeli ktoś chce prowadzić firmę samodzielnie (nie zatrudniając pracowników), to np. zakup dwóch komputerów również może być kwestionowany.

W tym miejscu muszę ostrzec, iż Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu wykluczył z dofinansowania również narzędzia i urządzenia z których nie korzysta bezpośrednio wnioskodawca, a więc wyposażenie przeznaczone dla ewentualnych pracowników. Jest to jednak odosobniony przypadek i wedle mojej wiedzy takie warunki stawia jedynie  ten jeden Urząd Pracy.

Z dotacji wyklucza się również wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania firmy, a wiec zakup paliwa, składki ZUS, wynagrodzenia, abonament telefoniczny itp. W niektórych Urzędach Pracy, część środków można przeznaczyć na koszt najmu lokalu w pierwszym miesiącu działalności. Co się tyczy środków obrotowych (materiały, towar), to zwykle na ten cel można przeznaczyć jedynie cześć dotacji (np. do 50% tak jak to ma miejsce w UP m.st. Warszawa).

Z dotacji nie można finansować kosztów transportu zakupionych rzeczy. W przypadku kupna sprzętu w sklepie internetowym, do rozliczenia bierze się jedynie wartość brutto tego sprzętu z pominięciem kosztu przesyłki, figurującej zwykle jako dodatkowa pozycja na fakturze.

Wyklucza się też finansowanie kosztów związanych z ewentualnym przygotowaniem wniosku pod dotacje – jeżeli np. zdecydujemy się powierzyć te zadanie zewnętrznemu specjaliście.

Prócz tych ogólnych zasad, każdy Urząd Pracy może wprowadzić własne kryteria dodatkowe, należy więc przeanalizować aktualny regulamin dotacji obowiązujący w danym PUP. Często pojawiają się również ograniczenia dotyczące wydatków reklamowych i kosztów związanych z adaptacją lokalu (zwykle obowiązuje tu limit do 20% dotacji). Niektóre Urzędy Pracy zabraniają kupna samochodu osobowego (PUP Nysa), kasy fiskalnej, oraz kupna rzeczy używanych w cenie jednostkowej niższej niż 1000,00 zł.

Czytaj dalej: