Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania to jedna z decyzji, która będzie miała bezpośredni wpływ na rentowność naszego przedsiębiorstwa. Cała sztuka polega na tym, by wybrać najbardziej opłacalną dla nas opcję – czyli płacić najniższy możliwy podatek dochodowy. W tym względzie istnieją cztery formy opodatkowania: karta podatkowa, ryczał, zasady ogólne i podatek liniowy. Do tego dochodzi podatek VAT i decyzja, czy chcemy być płatnikami VAT, czy będziemy płatnikiem zwolnionym z VAT (oczywiście jeżeli tylko w naszym przypadku pozwolą na to przepisy). Tekst poświęcony kwestii rejestracji jako płatnik podatku VAT – znajdziesz tutaj.

Formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego

Karta podatkowa

W przypadku karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego ustalona jest sztywno, bez względu na to jakie przychody i koszty uzyskuje przedsiębiorstwo. O wielkości podatku decyduje rodzaj działalności, liczba pracowników, oraz wielkość miasta, w której prowadzona jest firma. Dla przykładu: zakład krawiecki zatrudniający 1 pracownika i świadczący usługi w miejscowości o liczbie mieszkańców w przedziale: 5 – 50 tys., zapłaci miesięcznie 309,00 zł podatku dochodowego. Szczegółowe stawki można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Finansów, które są aktualizowane pod koniec każdego roku. Zaleta karty podatkowej, to pełna przewidywalność podatku i uproszczona księgowość. Wady – zapłacimy podatek nawet w przypadku, gdy w danym miesiącu nie uzyskaliśmy żadnego przychodu.

Ryczałt

W tym przypadku podatek dochodowy zależy wyłącznie od wysokości i źródła przychodu. Jedynym możliwym odliczeniem, pomniejszającym podstawę opodatkowania, jest składka na ubezpieczenie społeczne.  Stawka ryczałtu dla poszczególnych źródeł przychodu wygląda następująco:

Przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów, np. adwokat, psycholog, doradca podatkowy, weterynarz, tłumacz itp. 20%
Usługi hotelarskie, fotograficzne, pośrednictwo nieruchomościami, handel hurtowy itp. 17%
Działalność komisowa, prace budowlane z powierzonego materiału, prowadzenie przedszkoli, przychody z najmu lokali 8,5%
Prace budowlane z własnego materiału, działalność wytwórcza 5%
Handel detaliczny, gastronomia 3%
Sprzedaż własnych wyrobów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego z własnego chowu lub uprawy 2%

Niektóre rodzaje działalności nie mogą korzystać z tej formy opodatkowania. Zakaz dotyczy m.in. lombardów, doradztwa podatkowego, usług rachunkowo-księgowych, handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. W przypadku profilu działalności obejmującej np. handel detaliczny i usługo fotograficzne – wykorzystujemy obydwie stawki (17% i 3%), obliczając odrębnie podatek dla przychodu dla każdego zakresu działalności.

Podatek liniowy i zasady ogólne

Zasady ogólne i podatek liniowy – w tym przypadku podatek dochodowy obliczany jest od zysku, a więc przychodu, pomniejszonego o wszystkie udokumentowane koszty prowadzenia działalności. Stawka podatku liniowego wynosi 19% bez względu na wielkość zysku. Jest to podstawowa różnica pomiędzy podatkiem liniowym, a podatkiem płaconym na zasadach ogólnych. Podatek liniowy zwykle jest opłacalny dla tych, którzy uzyskują czysty zysk przekraczający 110 000,00 zł/rok. W przypadku zasad ogólnych, podatek dochodowy wynosi 18% dla zysku mieszczącego się w limicie 85 528,00 zł/rok i dodatkowo 32% liczone od kwoty powyżej tego limitu. Zasady ogólne to jedyna forma opodatkowania, pozwalająca korzystać z kwoty wolnej od podatku. Dla roku 2019 przedstawia się ona w sposób następujący:

  • Podatnik, który zarobi mniej niż 8000 zł/rok – nie odprowadzi podatku dochodowego
  • Przy zysku w przedziale od 8000 zł do 13 000 zł – kwota wolna wyniesie od 8000 zł do 3091 zł (im większy zysk, tym niższa kwota wolna od podatku)
  • Gdy roczny zysk będzie wyższy niż 13 000 zł, ale niższy niż 85 528 zł – kwota wolna wyniesie 3091 zł
  • Przy dochodzie z przedziału 85 528 zł -127 000 zł kwota wolna wyniesie od 3091 zł do 1 zł (im większy zysk, tym niższa kwota wolna od podatku)

Kwota wolna od podatku, pozwala nam obniżyć podstawę opodatkowania. Jeżeli np. w obrębie rachunku zysku i strat uzyskaliśmy prognozowany zysk na poziomie 40 000,00 zł, to wedle zasad ogólnych podatek dochodowy wyniesie: (40 000,00 zł – 3091,00 zł) x 18% = 6643,62 zł

Podatek dochodowy a składka na ubezpieczenie zdrowotne

Obliczając prognozę dla podatku dochodowego na potrzeby dotacji, należy pamiętać, iż składkę ZUS przedsiębiorcy tworzą dwa odrębne ubezpieczenia, tj. składka na ubezpieczenie społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jako koszt prowadzenia firmy może być traktowane jedynie ubezpieczenie społeczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest kosztem działalności, można jednak z tego tytułu odliczyć pewną kwotę od podatku dochodowego, bez względu na wybraną formę opodatkowania. Oznacza to, iż nie wrzucamy tej kwoty w koszta, a odejmujemy ją od już obliczonego podatku. W chwili obecnej jest to 7,75% podstawy wymiaru składki, co daje nam kwotę: 275,50 zł/miesiąc. Tym samym dla wskazanych wyżej obliczeń dotyczących rocznego zysku na poziomie 40 000,00 zł, od podatku w wysokości 6643,62 zł odejmujemy dodatkowo: 275,50 zł x 12 = 3306,00 zł/rok. Realny podatek do zapłacenia wyniesie więc: 6643,62 zł – 3306,00 zł = 3337,62 zł/rok. Niestety nie każdy wniosek z PUP pozwala na prawidłowe dokonanie obliczeń. Jeżeli przygotowana przez Urząd Pracy tabela łączy składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w jednej pozycji, musimy się do tego dostosować, nawet jeżeli jest to błędne.

Jeżeli masz problem z przygotowaniem swojego biznes planu – możesz skorzystać z naszej oferty i zlecić nam przygotowanie wniosku do PUP lub zakupić wzór gotowego biznes planu.

Podsumowanie

Jak wybrać najbardziej opłacalną formę opodatkowania? Jedynym pewnym sposobem, jest obliczenie podatku dochodowego w różnych wariantach. Aby nasz wniosek o dotacje był bardziej przekonujący, warto napisać uzasadnienie takiej decyzji. Oczywiście nie zawsze to, co znajduje się w dokumentach odpowiada rzeczywistości. Nie sposób bowiem ze 100% przewidzieć faktycznego przychodu i kosztów. Każdy przedsiębiorca ma jednak możliwość zmiany wybranej formy opodatkowania na początku nowego roku kalendarzowego.

Czytaj dalej:

Oceń stronę