Być czy nie być VAT-owcem?

Planując swój biznes, musimy podjąć decyzję, czy będziemy płatnikiem podatku VAT. Zwykle należy podać tego typu informacje już w obrębie wniosku o dotacje PUP. Wbrew obiegowej opinii – nie każdy przedsiębiorca musi być VAT-owcem. Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego o ile nasze obroty nie przekraczają w roku 200 000,00 zł (należy jednak pamiętać, iż limit ten dotyczy wszystkich wpływów przedsiębiorstwa a nie zysku). Należy jednak pamiętać, iż nie mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność reklamową, doradczą, jubilerską, prawniczą, lub sprzedaż towarów objętych akcyzą.

Czy zwolnienie z VAT jest opłacalne w świetle dotacji z Urzędu Pracy?

Generalnie nie musimy doliczać podatku VAT do prowadzonej przez nas sprzedaży, dzięki czemu, w przypadku prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz klienta indywidualnego (który nie może odliczyć podatku VAT) – często będziemy w stanie zaoferować niższą (od konkurencji stanowiącej płatnika VAT) cenę, co może podnieść naszą konkurencyjność i w konsekwencji przynieść większe zyski.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy nie ponosimy dużych kosztów działalności, gdyż konsekwencją zwolnienia z VAT jest  utrata możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT od kosztów związanych z prowadzeniem firmy (reklama, zakup towarów, narzędzi, usługi telekomunikacyjne itp.). Można powiedzieć, że zwolnienie z VAT będzie dla nas opłacalne, jeżeli koszty działalności opodatkowane tym podatkiem nie przekraczają 50% uzyskiwanego przez firmę przychodu. Jeżeli jednak naszą główną grupa klientów są przedsiębiorstwa, zawsze bardziej będzie się nam opłacało bycie czynnym płatnikiem podatku VAT.

Drugą istotną kwestią jest nasz plan inwestycyjny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie możemy otrzymać zwrotu podatku VAT w zakresie rzeczy zakupionych z dotacji PUP. Bez względu na to, czy będziemy płatnikiem VAT czy nie – inwestycje finansowane z otrzymanych pieniędzy zawsze ponosimy w kwocie brutto. Jeżeli nie planujemy dodatkowo większych wydatków inwestycyjnych realizowanych w oparciu o środki własne – może być to dodatkowa przesłanka, by korzystać ze wspominanego zwolnienia.

Z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT korzystają zwykle osoby zajmujące się projektowaniem stron internetowych, fotografią okolicznościową, obsługą imprez itp. Jeżeli ktoś prowadzi sklep, warsztat samochodowy, wykonuje prace budowlane z własnego materiału – to w 95% przypadków bardziej opłacalna będzie dna nas rejestracja VAT. Generalnie każdy przypadek trzeba jednak rozpatrywać indywidualnie.

Dodatkowe atuty zwolnienia podmiotowego z podatku VAT:

  • brak konieczności prowadzenia ewidencji VAT
  • brak konieczności składania deklaracji VAT
  • mniejsze prawdopodobieństwo kontroli ze strony Urzędu Skarbowego

Co w przypadku przekroczenia limitu 200 000,00 zł/rok?

Nie dzieje się nic strasznego. W takim przypadku jesteśmy zobligowani po prostu dokonać rejestracji VAT i naliczać podatek dla całej sprzedaży przekraczającej ten limit. Jeżeli stwierdzimy, że zwolnienie nie jest dla nas opłacalne, możemy dokonać rejestracji w dowolnym momencie, składając z Urzędzie Skarbowym druk VAT-R.

Czytaj dalej: