Przedstawienie posiadanych zasobów

Przedstawiając plan swojego przedsięwzięcia, należy wskazać jakimi zasobami się dysponuje. Na potrzeby dotacji z PUP, opis powinien uwzględniać zasoby intelektualne, materialne i kapitałowe. Mają one wpływ na finalną ocenę wniosku. W szczególności należy uwzględnić takie elementy jak:

I. Historia zawodowa. Z reguły wyszczególnia się każdą udokumentowaną pracę, w szczególności te stanowiska, które mają jakiś związek z profilem zakładanej firmy. Może mieć to formę tabelaryczną. Można tu również uwzględnić wszelkie umowy o dzieło i zlecenie, nie tylko pracę na etacie. Należy pamiętać, iż praca mająca związek z planowaną działalnością, nie musi być koniecznie pracą w podobnej firmie. Chodzi bardziej o zakres obowiązków. Jeżeli chcemy np. uruchomić salon kosmetyczny, a pracowaliśmy wcześniej w sklepie odzieżowym, to przecież umiejętności z zakresu kontaktu z klientem, obsługi kasy fiskalnej przydadzą się Nam również w owym salonie kosmetycznym – co warto podkreślić w opisie.

Przykład:

Nazwa i adres zakładu pracy Okres zatrudnienia Stanowisko / zakres obowiązków  Przyczyna rozwiązania stosunku pracy
Np. Zakład budowlany Zenon Jaskuła Np. 1.II.2018 – 7.X.2018 Np. pracownik budowlany – gładzie, stolarka budowlana, zabudowa K-G Np. porozumienie stron
………………… …………….. …………………. ………….

II. Doświadczenie nieudokumentowane. W tym przypadku należy wyjaśnić dlaczego nie możemy załączyć do wniosku dokumentów które mogły by potwierdzić ten fragment Naszej biografii. Bezwzględnie nie można tu pisać o pracy wykonywanej na czarno! Mogliśmy jednak wykonywać daną pracę na potrzeby własne lub najbliższej rodziny. Np. remont generalny swojego mieszkania, lub sesja fotograficzna dla kuzynki która wychodzi za mąż (rodzaj prezentu ślubnego). W takich przypadkach, dobrze wstawić do wniosku kilka zdjęć dokumentujących taki remont, sesję fotograficzną itp. Rzecz jasna, to czy takie doświadczenie zostanie uwzględnione w ocenie – zależy już od dobrej woli urzędnika oceniajacego wniosek.

III. Kursy, szkolenia, uprawnienia. Wyszczególniamy tu prawo jazdy, znajomość języków obcych, uprawnienia elektryczne, obsługę konkretnych programów itp.

IV. Posiadane wykształcenie. Z zasady wskazujemy ostatnią ukończoną szkołę, chyba że wcześniejsze etapy Naszej edukacji mają istotny związek z planowaną działalnością. Np. planujemy otworzyć warsztat samochodowy, ukończyliśmy studia na kierunku socjologia, lecz wcześniej uczuliśmy się w technikum mechanicznym. W tym przypadku – technikum jest dla Nas istotniejsze od szkoły wyższej.

V. Posiadany kapitał. W tym wypadku należy podać kwotę, oraz źródło pochodzenia. Np. 5 000,00 zł (z czego 3 000,00 zł to oszczędności własne, a 2 000,00 zł – pożyczka). Wskazana kwota powinna pokrywać się z wydatkami ze środków własnych – przedstawionymi w planie inwestycyjnym.

VI. Zasoby materialne. Wyszczególniamy tu posiadane materiały, środki transportu, narzędzia i urządzenia – które będziemy wykorzystywać w ramach działalności. Opis powinien zawierać szacunkową wartość tych środków, np. samochód osobowy marki Opel Corsa C (2005 r.) – 6 000,00 zł, narzędzia malarskie – 1 000,00 zł itd. Pamiętajmy, aby nie wskazywać takich rzeczy, które chcemy zakupić z dotacji. jeżeli np. posiadamy komputer, a chcemy zakupić komputer z dofinansowania, to wskazanie tego urządzenia w zestawie rzeczy posiadanych, może podważać konieczność jego zakupu z dotacji.

VII. Umowy wstępne, listy intencyjne, deklaracje współpracy itp.  Tego typu dokumentu również podnoszą punktację wniosku. List intencyjny może mieć dość ogólne brzmienie i generalnie nie zobowiązuje stron do faktycznego podjęcia współpracy. Co pardwa ciężko uzyskać tego typu dokumenty w przypadku, gdy jeszcze nie posiada się firmy. Warto zapytać o taką możliwość byłego pracodawcy, lub znajomych którzy prowadzą firmę. Dla urzędników, takie dokumenty są dowodem na to, iż ktoś traktuje Nas serio, a jeżeli ten ktoś Nas tak traktuje, to jest większa szansa, że urzędnicy też Nas tak potraktują. Wzór takiego listu intencyjnego mogą Państwo pobrać tutaj:  List intencyjny pod dotacje z PUP

Czytaj dalej: