Przedstawienie motywacji i celu

W większości wniosków o dotacje, znajduje się miejsce na wskazanie swojej motywacji do otwarcia działalności i celu przedsięwzięcia. Nawet jeżeli nie odpowiada temu żadna konkretna rubryka, dobrze jest dodać kilka zdań na ten temat do podsumowania, lub przy opisie własnych kwalifikacji.

W zakresie motywacji bądźmy szczerzy. Zwykle do uruchomienia firmy skłania nas niezależność, możliwość uzyskania dochodów na które nie moglibyśmy liczyć pracując na etacie, ambicja, chęć zajmowania się tym co nas naprawdę interesuje, nielimitowany czas pracy, czy konieczność zmiany swojego rytmu życia np. z uwagi na narodziny dziecka. Motywować może nas również obiecująca sytuacja na rynku – okazja którą dostrzegamy i chcemy wykorzystać.

Co się tyczy celów działalności, to powinny być one przedstawione w sposób możliwie konkretny. Oczywiście dobrze mieć jakieś górnolotne cele ogólne. W przypadku kawiarni celem mogło by być np. podniesienie komfortu osób starszych w lokalnej społeczności, przez wprowadzenie udogodnień dla seniorów i wprowadzenie dodatkowych rabatów uzależnionych od wieku. Należy jednak pamiętać, iż uruchamiając działalność gospodarczą – powinniśmy mieć na celu głównie wynik finansowy. Tym samym celem naszego przedsięwzięcia może być uzyskanie czystego zysku na poziomie np. 50 000,00 PLN w 1 roku działalności, stworzenie rozpoznawalnej marki, wzrost zdolności wytwórczych itp.

Poniższy wykres przedstawia wyniki ankiety, przeprowadzonej przez firmę Tex Care na grupie 1018 osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie motywacji zakładania działalności gospodarczej:

Czytaj dalej: