Jaką firmę mogę uruchomić?

Dopuszczalna forma prawna działalności gospodarczej otwieranej z dotacji PUP, to: pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej. Zdarza się, że niektóre Urzędy Pracy dopuszczają spółkę cywilną, ale jest to rzadkość. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka prawa handlowego, spółka jawna, spółka komandytowa itp. – nie są dopuszczalne.

Co się tyczy profilu działalności, to zgodnie z rozporządzeniem, dotacji nie można przeznaczyć na:

  • działalność rolniczą w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych
  • w sektorze rybołówstwa i akwakultury
 • zakup pojazdów w przypadku działalności w postaci drogowego transportu towarów – PKD 49.41.Z (wykluczenie nie obejmuje działalności kurierskiej, której odpowiadają PKD 53.10.Z, 53.20.Z)

Ponadto, każdy Urząd Pracy we własnym zakresie wyklucza pewne profile działalności. Poniżej przedstawiam listę tych najczęstszych (zwykle taką listę można znaleźć w regulaminie dotacji, bądź w treści ogłoszenia o naborze wniosków, w aktualnościach stronie internetowej danego PUP):

  • działalność sezonową (dotyczy to skrajnych przypadków, gdy ze względów zewnętrznych firmę można prowadzić tylko przez określony czas w roku, np. usługi w zakresie zbiórki owoców)
  • handel akwizycyjny
  • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (bez stałej lokalizacji)
  • działalność o profilu identycznym jak działalność współmałżonka
  • działalność paramedyczna
  • salony gier hazardowych
  • agencje towarzyskie
 • usługi ezoteryczne

W niektórych rzadkich przypadkach, Urzędy Pracy wprowadzają bardzo osobliwe wykluczenia, które trudno racjonalnie uzasadnić. Dla przykładu – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie nie przyznaje dotacji na działalność w postaci taxi, PUP Gdańsk wyklucza agroturystykę, a Urząd Pracy w Poznaniu nie udziela wsparcia dla lombardów, punktów kasowych, oraz biur kredytowych.

Prócz wykluczeń związanych z profilem działalności, istnieją również wykluczenia związane wydatkowaniem same dotacji, o których można poczytać tutaj: Na co można wydać dotacje z PUP?

Czytaj dalej: